PIWO KAZIMIERSKIE CZARNE

Najstarsze księgi miejski wspominają, obok piwa białego, również piwa jęczmienne oraz czarne piwa marcowe. Warto zauważyć, że ówczesne piwa marcowe znacznie różniły się od  swego współczesnego odpowiednika. Warzono je co prawda ze słodu jęczmiennego i przy użyciu drożdży dolnej fermentacji, posiadały one jednak szereg lokalnych wariantów. Na ogół było to piwo mocne, silnie chmielone, o ciemnobursztynowej lub brązowej barwie.

Pomimo braku umiejętności utrwalania (filtracja, pasteryzacja) piwa te przez długi czas zachowywały swe walory smakowe, znakomicie znosząc transport na znaczne odległości. Dość powiedzieć, że dowóz znakomitego piwa świdnickiego do Krakowa zajmował co najmniej dwa tygodnie! W źródłach z XVI wieku pojawiają się informacje o czarnym piwie warzonym na Kazimierzu. Z powodu braku szczegółowych informacji nasze piwo jest swobodną wariacją, nawiązującą do najlepszej tradycji piw czarnych.

Mamy nadzieję, że smakuje ono podobnie jak przed wiekami!